15 de març del 2012

Treball amb decimals

Per començar a jugar amb una introducció als decimals:
http://www.aplicaciones.info/decimales/decima01.htm

Avui podeu continuar la feina al link http://www.aplicaciones.info/decimales/decima.htm fent els apartats:
- Transformaciones
- Suma de decimales
- Resta de decimales
- Examen
Pensa en apuntar els resultats i repetir l'exercici si tens qualque errada!